Producent Reklam

Szyldy reklamowe

Szyld reklamowy oraz tablice reklamowe to forma reklamy, gdzie na twarde podłoże PCV, dibond, plxsi naklejany jest wydruk solventowy. Poniżej opiszemy różne rodzaje podłoża, gdzie możemy wykleić reklamy :

Szyld na PVC – to termoplastyczne tworzywo sztuczne powszechnie stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Jakość powierzchni, odporność na starzenie, lekkość, to z kolei atrybuty PCV jako materiału do produkcji reklam. Płyty PCV spienione lub utwardzane powierzchniowo są szczególnie przydatne jako warstwa nośna do malowania, grafiki z folii samoprzylepnej.

Szyld na poliwęglanem komorowym – charakteryzują się wysoką sztywnością , mając przy tym niski ciężar właściwy, co ułatwia montaż i skraca jego czas. Płyty komorowe mogą być stosowane na zewnątrz – posiadają ochronę UV. Lekkie, tanie, duże – zalety płyt z polipropylenu komórkowego docenione przez rynek reklamy oraz oczywiście wymiar płyt poliwegalnu co stosuje się jako zastępcze lico dla kasetonów z plxsi, gdzie maksymalny wymiar płyty to 3m.

Szyld na pośladzie DIBOND – Aluminiowe płyty kompozytowe składające się z okładzin z blachy aluminiowej 0,3mm oraz wypełnienia polietylenowego. Charakteryzują się doskonale gładką powierzchnią oraz niespotykaną sztywnością oraz stosunkowo niską wagą w stosunku do grubości płyty.

szyldy

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.