Producent Reklam

Pylony – Totemy – Witacze

PYLONY REKLAMOWE / TOTEMY w odróżnieniu od innych typów reklam cechują się sporą wielkością oraz możliwością posadowienia tuż obok drogi lub przy budynku oraz np. na stacji paliw. Reklamy takie są dobrze postrzegane przez potencjalnych klientów, dlatego tego typu pylon informacyjny przekazuje wiele cennych informacji.

Pylony przede wszystkim są zbudowane z kształtowników stalowych ze stali, poszycie pylonu wykonane z blachy ocynk / aluminium w zależności od wielkości. Pylony kształtowane są poprzez: cięcie laserem, frezowane na frezarce CNC, walcowane na walcarce CNC, zaginane krawędziowo na prasie, malowanie proszkowe według patery RAL.

Boki pylonu wykończone są profilami maskującymi mocowania do konstrukcji nośnej lub profilami o dowolnym kształcie.

Podświetlanie od wewnątrz – świetlówki liniowe lub diody LED, sterowanie czujnikiem zmierzchowym/czasowym.

Grafika wycinana laserowo i podklejana plexi kolor / podklejana plexi termoformowaną 3D / kolorowy wydruk wielkoformatowy, drukowany z profilem do podświetleń, aplikowany bezpośrednio na plexi, zabezpieczony laminatem.

Fundament wpuszczony w grunt wykonany z betonu z wypuszczonymi kotwami lub opcja nastawna.

WITACZE to symbol każdego miasta i gminy i jednocześnie niezaprzeczalna wizytówka świadcząca o urokach regionu.

Witacie to przede wszystkim doskonała instalacja informacyjno – reklamowo – promocyjna, umieszczana przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do miejscowości oraz na granicach regionów. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularną formą promocji miast, a sam witacz z tablicy informacyjnej staje się formą artystyczną. Budowa i konstrukcja witaczy jest podobna do pylonów.

pylon

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.