Producent Reklam

Park maszynowy

Dzięki ciągłym inwestycjom w zakup nowoczesnych i bardziej zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, jesteśmy w stanie sukcesywnie powiększać zakres oferowanych przez nas usług. Posiadamy na własność wszystkie konieczne do pracy maszyny. Pozwalają nam one wykonać praktycznie wszystkie działania w dziedzinie reklamy:

Na dzień dzisiejszy posiadamy urządzenia:

DRUK WIELKOFORMATOWY – inaczej zwany drukiem solwentowym – wykonujemy na niezastąpionym ploterze ROLAND SJ 745 EX. Ploter ten jest jednym z niewielu urządzeń na rynku, które posiada możliwość drukowania na niezwykle szerokiej gamie mediów z rozdzielczością fotorealistyczną dochodzącą do 1440 dpi.

FREZARKA CNC Seron 1325 – jest maszyną o polu roboczym 2500 x 1300 x 100mm z=120mm. Posiada również komputer sterujący DSP i wrzeciono o mocy 3kW. Prędkość obrotowa wrzeciona wynosi 6000 – 24000 rpm.

JAGUAR JG-101S – służy do plotowania folii. Wszystkie aplikacje wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszych ploterów tnących. Dzięki temu mają one szerokie zastosowanie zarówno w reklamie zewnętrznej jak i również wewnętrznej. Maszyna ta pozwala na zastosowanie techniki Colage w tworzeniu reklamy, polegającej na wykorzystaniu różnych technik i środków artystycznych. Dzięki temu mamy możliwość uzyskać niezwykle ciekawe i oryginalne formy reklamowe.

PLOTER TERMICZNY – powszechnie znany jako tak zwane cięcie termiczne. Urządzenie to jest przeznaczone do wycinania form przestrzennych z materiałów typu styrodur i styropian. Jego obszar roboczy obejmuje 1300/700mm.

Konica Minolta bizhub PRO C6500 – urządzenie wykorzystywane do wykonywania druku cyfrowego. Wykorzystywany jest on do wysokonakładowej produkcji cyfrowej. Konica Minolta to maszyna posiadająca unikalny system pasowania, który jest wstanie zaspokoić nawet potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

frezarka

jaguar

konica

roland

ploter

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.