Producent Reklam

Oklejanie witryn

Oferujemy Państwu profesjonalne oklejanie witryn sklepowych, czy też salonów. Używamy najlepszych materiałów, aby witryny przez nas oklejone służyły Państwu przez długi czas. Wydruki zawsze są najwyższej jakości i nie ma w nich często spotykanych wad takich jak paskowanie itp.

Oklejanie witryn może mieć kilka postaci:

Oklejanie witryn folią solwentową

Folia solwentowa jest to folia pełna, bez perforacji. Ta folia nie daje nam możliwości patrzenia przez nią – nie jest przeźroczysta, ale za to wykonany na niej wydruk zrekompensuje nam tę niedogodność jakością grafiki i nasyceniem kolorów.

Oklejanie witryn folią mrożoną

Folia mrożona to doskonały materiał dający efekt: szyb mlecznych, szyb mrożonych, szkła piaskowanego, trawionego. Oferujemy usługi oklejania witryn – sklepowych, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i wszelkich innych obiektów – grafiką z folii wycinaną ploterowo lub samym tłem z folii.

Oklejanie okien folią One Way vision

Folia OWV (One Way Vision – perforowana folia samoprzylepna do naklejania na szyby, o przepuszczalności światła ~50%. Tego typu folię najczęściej stosuje się na pojazdach komunikacji miejskiej, aby zapewnić pasażerom widoczność na zewnątrz. Jeśli personel sklepu ma mieć widoczność na zewnątrz jest to idealna folia do tego zastosowania.

Oklejanie okien folią ploterową

Ploterowe wycinanie grafiki z folii. Napisy i kształty wycięte ploterem tnącym z kolorowej folii. Reklama wykonana z folii samoprzylepnej stanowi obecnie najtańszą formę prezentacji. Oklejanie szyb witryny można powtarzać dość często ze względu na niskie koszty całej operacji. Oklejona witryna może informować o aktualnej wyprzedaży, promocji itp.

 

witryny

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.