Producent Reklam

Introligatornia

Usługi introligatorskie to przede wszystkim codzienna styczność z ważnymi dokumentami, publikacjami, czy też tekstami. Z tego też względu gwarantujemy pełną dyskrecję i mogą być Państwo spokojni o tajemnicę przynoszonych do nas dokumentów oraz swojej firmy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy jedną z najlepszych firm na rynku, która oferujemy wysokiej jakości usługi introligatorskie w niskich cenach. Przy stałej współpracy lub większych zleceniach istnieje możliwość negocjowania cen. Nasza firma jest w stanie sprostać nawet największym i najbardziej wymagającym zleceniom przy stosunkowo krótkim czasie realizacji. Posiadamy moce wytwórcze, które pozostawiają konkurencję daleko za nami.

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.