Producent Reklam

Gabloty

Każdy z nas chociaż raz w swoim życiu widział gabloty reklamowe. Najogólniej rzecz biorąc – gabloty to produkty przeznaczone do ekspozycji najróżniejszych dokumentów, materiałów reklamowych oraz plakatów. Możemy rozróżnić gabloty wewnętrzne, jak i także gabloty zewnętrzne. Gabloty wewnętrzne świetnie nadają się do wykorzystania wewnątrz budynków. Gabloty wykonane są z najwyższej jakości aluminium, anodowane i lakierowane. Oferujemy szeroką gamę wymiarów oraz zmienną charakterystykę profili gablot. Wszystkie gabloty posiadają zabezpieczoną ekspozycję specjalnie utwardzanym akrylem oraz bezpiecznym szkłem. Ponadto gabloty posiadają również w zestawie zamek z dwoma kluczami. Oferujemy państwu gabloty z płytą lakierowaną, wykładane korkiem lub kolorowym filcem. Oczywiście możecie Państwo znaleźć u nas także gabloty zewnętrzne, które mogą być stosowane na zewnątrz budynków. Do tego rodzaju gablot wykonujemy również ekspozycję odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jeśli istnieje taka potrzeba to wszystkie gabloty mogą być podświetlane.

Podstawowe rodzaje gablot:

- Gabloty wewnętrzne
- Gabloty zewnętrzne
- Gabloty wiszące
- Gabloty wolnostojące
- Gabloty typu City Light
- Gabloty informacyjne
- Gabloty ekspozycyjne
- Gabloty ogłoszeniowe
gabloty

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.