Producent Reklam

Gabloty typu CityLight i Kasetony Slim

SLIM LINE SYSTEM

Ultra cienkie kasetony, gabloty i ramki zatrzaskowe !

System Slim Line posiada ramkę zatrzaskową służącą do ekspozycji informacji oraz plakatów wewnątrz pomieszczeń. Idealna do sklepów, hoteli, banków, salonów wystawienniczych.

Gabloty typu citylight różnią się od zwykłych tym, że posiadają przegrody zewnętrzne, płaszczyzny do przyczepiania afisza, zamocowane w odległości około 20mm od oszklenia drzwi. Posiadają możliwość zainstalowania oświetlenia diody LED lub świetlówka.

citylight

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.