Producent Reklam

Druk cyfrowy

Jako drukarnia cyfrowa oferujemy unikalną jakość druku w błyskawicznym tempie. Drukujemy na papierach tradycyjnych, ozdobnych i folii, z wykorzystaniem kolorów PANTONE.

Druk niskonakładowy wykorzystujemy do produkcji krótkich serii materiałów reklamowych, książek, czasopism, opakowań, czy akcydensów. Dzięki najnowszej technologii cyfrowego offsetu, produkcja niskich nakładów nie wiąże się już ze stratą jakości. Technologia ta pozwala na druk nawet jednego egzemplarza w jakości offsetowej, przy zachowaniu cen druku cyfrowego. Dodatkowy atut to bardzo szybkie terminy realizacji.

Dzięki posiadanej drukarni offsetowej, nasza oferta uzupełniona jest o możliwość druku wysokich nakładów. W efekcie nasi pracownicy sami zaproponują Państwu rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze cenowo przy danym nakładzie.

W 2010 roku do naszej firmy dołączyła maszyna produkcyjna dla druku cyfrowego KONICA MINOLTA C6500. Kolor ma kluczowe znaczenie dla kreatywności profesjonalistów agencji reklamowych oraz dla środowiska graficznego. Równie istotna jest jakość obrazu, jak i wysoka prędkość druku. Nie mniej istotny jest aspekt ekonomiczny. Ffirma HotArt połączyła wszystkie te zalety w kolorowym systemie produkcji bizhub PRO C6500, oferując gamę jego możliwości w sklepie internetowym all – druk funkcjonującym od 2010 roku. Będąc dużym konkurentem w zakresie cyfrowego druku poligraficznego.

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.