Producent Reklam

Banery Reklamowe

Baner reklamowy jest jedną z najtańszych form reklamy. Nasza firma może wydrukować baner o dowolnej długości oraz szerokości. Nasze banery drukujemy na 510 gramowym materiale banarowym przeznaczonym do zadruku solventwoego, a każdy baner jest zgrzewany na krawędziach oraz oczkowany. Banery wykonane są z wysokiej jakości materiałów, a pełnokolorowy druk jest ostry i nie ulega łatwo działaniu czynników atmosferycznych. Gwarantujemy najwyższej jakości materiały, precyzyjne i terminowe wykonanie zamówienia oraz sprawdzoną technologię.

W naszym parku maszynowym posiadamy maszyną Roland dedykowaną do wszelkiego rodzaju druku solventowego co znacznie skraca czas i wykonanie banrów reklamowych.baner_reklamowy

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.