Producent Reklam

O firmie

Grupa HotArt Polska została założona w 2004 roku i od samego początku prowadzonej działalności była ukierunkowana przede wszystkim na produkcję reklamy dla firm i przedsiębiorstw. W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim litery świetlne, litery ze styroduru, kasetony świetlne, gabloty reklamowe i wiele innych. Nasza firma posiada profesjonalny i wykwalifikowany personel, jak i również własny park maszynowy. Pozwala nam to na kompleksową obsługę wszystkich naszych partnerów biznesowych w zakresie nie tylko produkcji, ale i również montażu reklamy we wszystkich polskich miastach. Nasza firma posiada cztery oddziały zlokalizowane w Opolu, Białymstoku, Warszawie i we Wrocławiu. Takie rozmieszczenie bardzo ułatwia nam kontakt z klientem. Do naszych partnerów biznesowych należy zaliczyć przede wszystkim Polimex-Mostostal, Bols, Mlekovita, Sokołów S.A, Angola, Budimex, Miwex, Mzgraf, Polfarma, Atm, Divers, Telepizza, Hearbapol, Rena i wiele innych.

Nasza firma specjalizuje się w szczególności w :

- reklamie świetlnej
- reklamie przestrzennej
- reklamie na różnego rodzaju pojazdach
- reklamie na budynkach
- dodatkowo oferujemy Państwu wykonanie różno formatowych gabloty, druku cyfrowego , druku solventowego oraz każdego innego rodzaju reklamy.

Nasza firma dzięki długoletniej obecności na rynku, jak i również zdobytemu w tym czasie doświadczeniu jest w stanie zagwarantować swoim klientom najwyższy poziom świadczonych usług oraz najniższe ceny. Nie bez znaczenia jest również posiadany przez nas nowoczesny park maszynowy i profesjonalni pracownicy

Zapraszamy do współpracy !

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.